Proclaimer

Adviesgroep De Lastdrager is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Binnen enkele werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.

Wanneer u per email of met behulp van een webformulier reageert, worden uw gegevens met uiterste discretie verwerkt en niet aan derden overgedragen. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Wij geven alle informatie op deze site (tenzij anders aangegeven) vrij onder de voorwaarden dat u, tenzij anders vermeld, het werk mag kopiën, verspreiden, vertonen en op- en uitvoeren of er afgeleide werken van mag maken.
 
Onder de volgende voorwaarden:

- naamsvermelding; u dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (bijvoorbeeld: 'Bron - Adviesgroep De Lastdrager').

- niet-commercieel; u mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Neem daarvoor contact op met delastdrager.nl.

- gelijk delen; als u het werk bewerkt, kan het daaruit ontstane werk uitsluitend onder dezelfde licentie als de oorspronkelijke licentie worden verspreid.

- (her)gebruik van informatie; bij hergebruik of verspreiding dient u de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. U mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden als delastdrager.nl daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.
Adviesgroep De Lastdrager   -   Professor ter Veenweg 11b   -   1775 BH   -   Middenmeer   -   Tel: 0227-503372